Regulamin

Sklep internetowy Filcomp działający pod adresem https://filcomp.pl prowadzony jest przez :

Emilię Fafuła, z siedzibą  przy ul.Górniczej 3/10 w Kłodawie  62-650 woj.wielkopolskie.

NIP 6662084387, REGON 302687210.

Firma wpisana jest do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Urząd Miasta i Gminy Kłodawa.

Sklep interenetowy Filcomp wpełni chroni dane osobowe swoich klientów, jest zabezpieczony protokołem szyfrującym dane SSL oraz został wpisany do rejestru GIODO pod nr. 1011/2016

Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż internetową, odbiór osobisty produktów możliwy jest tylko i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu oraz jeżeli produkt występuje w nie wysuniętym magazynie w Kłodawie ul.Górnicza 3/10.

KONTO BANKOWE prowadzone w walucie PLN w banku PKO BP. Numer konta bankowego  43 1020 2762 0000 1402 0095 5740​

Spis treści regulaminu :

I. Przyjmowanie i realizacja zamówień
II. Zmiany w zamówieniach
III. Ceny towarów
IV. Czas realizacji zamówienia
V. Formy płatności 
VI. Reklamacje
VII. Prawo odstąpienia od umowy
VIII. Dane osobowe
IX. Postanowienia końcowe

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Emilia Fafuła, ul.Górnicza 3/10, 62-650 Kłodawa). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

Definicje :

Sklep – sklep internetowy z zabawkami działający pod adresem https://filcomp.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu,

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy/odbioru,

Klient – osoba fizyczna lub prawna prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej; dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca Konto Klienta,

Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień oraz historię zamówień Klienta,

Przelew bankowy – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie w usłudze przekazu pocztowego,

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce;

Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów zainstalowanych w sklepie
Pay-Pal lub przelewów internetowych na konto firmowe sklepu.

Punkt Odbioru – punkt prowadzony przez Filcomp , w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep.
 

I. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów realizowaną na odległość, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet.

2. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie https://filcomp.pl. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową https://filcomp.pl.

4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się w Sklepie. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zakupu towarów. Klient jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.


Składając zamówienie Klient dokonuje:
-wyboru zamawianych towarów,
-oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
-wyboru sposobu uregulowania płatności.

5. Zamówienia są przyjmowane również:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sklep@filcomp.pl
-telefonicznie pod numerami: +48 667 698 334, +48 695 649 249,


– pocztą tradycyjną pod adresem F.H ELMO ul. Górnicza 3/10 Kłodawa 62-650.

6. Natychmiast po złożeniu zamówienia (zarejestrowaniu zamówienia w systemie sprzedaży sklepu Filcomp przez obsługę Sklepu) Klient otrzymuje e-mailem wiadomość potwierdzającą, że zamówienie dotarło do Sklepu. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Umowa sprzedaży zawarta jest z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji oraz potwierdzenia dostępności towaru, a w przypadku wybrania przez klienta formy płatności przelew lub płatności PayPal i dokonaniu zapłaty ceny sprzedaży.

7. Sklep rozpoczyna realizację zamówienia:

7.1. w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przy odbiorze, natychmiast po ewentualnym telefonicznym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia oraz potwierdzeniu dostępności towaru.

7.2. w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem elektronicznym lub kartą kredytową za pośrednictwem PayPal lub innych systemów płatności on-line, natychmiast po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności oraz potwierdzenia przez sklep dostępności towaru.

7.3. przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem bankowym, natychmiast po otrzymaniu przez Sklep wpływu przelewu na konto bankowe wskazane przy zamówieniu oraz potwierdzenia przez sklep dostępności towaru.

8. Sprzedawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu Zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres email.

9. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i brak jest możliwości realizacji zamówienia Klienta w terminie 30 dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy. W takim wypadku Sklep najpóźniej w terminie 14 (czternaście) dni, licząc od daty zawarcia umowy, zawiadamia klienta o braku możliwości spełnienia świadczenia oraz zwraca całą otrzymaną od klienta sumę pieniężną.

10. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia w tej części w terminie 30 dni, Klient jest informowany przez obsługę Sklepu o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

11. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczana jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku wyczerpania się towarów ze sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta. W takim wypadku Sklep będzie uprawniony do skorzystania z możliwości odstąpienia od umowy, przewidzianego w ust. I pkt 10 i 11 regulaminu.

12. Do każdego zamówienia wystawiana jest paragon.

13. W przypadku złożenia zamówienia przewyższającego wartość 2.000 PLN, sklep może prosić Klienta o wpłatę zadatku na poczet zamówienia w wysokości ustalonej indywidualnie z Klientem.

14. W przypadku złożenia zamówienia na produkty nietypowe lub wykonane wg indywidualnego projektu Klienta, sklep może prosić Klienta o wpłatę zadatku na poczet zamówienia w wysokości ustalonej indywidualnie z Klientem.
 

II. Zmiany w zamówieniach złożonych w sklepie internetowym Filcomp.
 

1. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.

2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem poprzez e-mail pod adresem sklep@filcomp.pl, telefonicznie pod numerem +48 667 698 334 ,+48 63 2730 585 w godzinach 8.00 – 18.00 (pn-pt). Zmiany w zamówieniu zlecane telefonicznie lub poprzez komunikatory, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela Konta, na którym zostało złożone zamówienie podlegające modyfikacji.

3. Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta lub po weryfikacji telefonicznej Klienta.
 

III. Ceny produktów
 

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia przez sklep zamówienia oraz dostępności towaru.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Koszty dostawy zostaną doliczone do zamówienia, zgodnie z cennikiem dostaw obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia.

5. Koszty dostawy

Koszt wysyłki zamówienia to poprzez firmę kurierską InPost zostały opisane w zakładce zasady wysyłki .


Uwaga : koszt przesyłki może być inny w związku z gabarytami i wagą przesyłki. Dokładny koszt zamówienia będzie widoczny przy składaniu zamówienia.
 

IV. Czas realizacji zamówienia
 

1. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania zamówienia do wysyłki oraz czas dostawy.

2. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki, to czas który upływa od przyjęcia zamówienia do przyjęcia zamówienia do wysłania paczki ze Sklepu wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, a termin wysyłki dla zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

3. Czas dostawy jest ustalany zgodnie z pkt 5 – 7 ust. IV Regulaminu.

4. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost na adres wskazany przez Klienta lub przygotowywane są do odbioru z magazynu firmowego znajdującego się w Kłodawa 62-650 przy ul.Górnicza 3/10 , w zależności od wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia.

5. Sposób i deklarowane przez przewoźników terminy dostawy dla zamówień:

5.1. Sposoby i czas dostawy :


Firma kurierska InPost- 1 dzień roboczy.


•Odbiór osobisty (tylko po uprzednim umówieniu w drodze telefonicznej lub mailowej) ul. Górnicza 3/10, Kłodawa 62-650 w godzinach 8.00-16.00


V. Formy płatności

1. Sklep przyjmuje płatności w polskiej walucie – PLN – polski złoty.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski,
– płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej lub doręczyciela Sklepu,
– płatność gotówką w przypadku zamówienia odbieranego osobiście w Kłodawie ul. Górnicza 3/10,
– przelew elektroniczny lub karta kredytowa realizowane za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych PayPal bez względu na formę dostawy/odbioru,
– przelew bankowy wykonywany z dowolnego banku lub przekazem pocztowym na konto:

prowadzone w walucie PLN w banku PKO BP  na konto bankowe :

43 1020 2762 0000 1402 0095 5740

F.H ELMO 
ul.Górnicza 3/10
62-650 Kłodawa

3. W przypadku niektórych produktów, z uwagi na ich właściwości lub wartość Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie. Szczegółowa informacja w tym zakresie umieszczona jest bezpośrednia przy opisie produktu.

VI. Reklamacje

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między klientem a właścicielem Sklepu w momencie potwierdzenia przez sklep przyjęcia zamówienia i potwierdzenia dostępności towarów oraz dokonania przez klienta płatności za zamówiony towar, a w przypadku płatności przy odbiorze w momencie potwierdzenia złożenia zamówienia i potwierdzenia dostępności towarów. (Potwierdzeniem zawarcia umowy jest mail od Sklepu potwierdzający złożenie zamówienia i dostępność towaru. Jeżeli klient nie zakwestionuje potwierdzeń umowa zostaje zawarta.)

2. Prosimy o zwrócenie uwagi na stan paczki przy jej odbiorze. Prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona np. mechanicznie lub czy zabezpieczenie nie nosi śladów ingerencji (czy taśma nie jest naruszona) itp. Jeżeli są jakiekolwiek uszkodzenia, należy w obecności listonosza lub kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Państwa nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, wylane, pogniecione itp., prosimy o spisanie w obecności doręczyciela protokołu reklamacyjnego.

3. Sklep z gadżetami Filcomp gwarantuje bezpieczeństwo transakcji i pewności zwrotów. Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DzU z 2000r. Nr 22, poz.271 ze zmianami), kupujący ma możliwość zrezygnowania z zakupu w ciągu 14 dni, bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Produkt powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Koszt przesłania reklamowanego towaru ponosi Klient.

4. Zapisy z pkt VI regulaminu sklepu mają zastosowanie tylko na terenie państw na terytorium UE.

5. Reklamacje należy przesyłać mailowo na adres sklep@filcomp.pl – lub telefonicznie pod numerem +48 667 698 334 w godzinach 8.00 – 16.00.

Uszkodzony/niesprawny towar odsyłamy na adres : 

F.H ELMO 
ul.Górnicza 3/10
62-650 Kłodawa.

6. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. O wyniku reklamacji klient będzie informowany drogą elektroniczną lub telefonicznie. Przesłanie reklamowanego produktu odbywa się na koszt reklamującego a po uznaniu reklamacji przez gwaranta koszty przesyłki przechodzą na gwaranta.

7. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez klienta, traktowana jest jako naruszenie zasad regulaminu.

8. Niekompletność zamówienia nie może być powodem odmowy przyjęcia zamówienia.

9. W przypadku nieuzasadnionych reklamacji (np. uszkodzenie mechaniczne powstałe z winy użytkownika czy niesprawność spowodowana zużyciem baterii) towar zostanie odesłany do nadawcy na jego koszt.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 10 dni od daty odbioru przesyłki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.).

2. Odstąpienie od umowy dla swojej ważności wymaga złożenia przez Klienta oświadczenia na piśmie, wysłanego w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, na następujący adres: F.H ELMO  ul.Górnicza 3/10 62-650 Kłodawa lub drogą elektroniczną na adres sklep@filcomp.pl. Klient zobowiązany jest zwrócić towar, od którego zakupu odstąpił niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi kwotę ustaloną w oparciu o obowiązujące przepisy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy bądź przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres.

4. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności. W stosunku do tych podmiotów strony stosują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

VIII. Dane osobowe

1. Składając zamówienie w Sklepie https://filcomp.pl Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Filcomp oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. “O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Dane osobowe przekazywane, o których mowa w pkt. 1 są przetwarzane przez Administratora danych. Powierzone Sklepowi dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu przetwarzane będą:


– w celu założenia konta Klienta i realizacji zamówienia Klienta,
– jeżeli Klient wyraził na to zgodę, w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez sklep@filcomp.pl.

4. Każdy klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Klient po zarejestrowaniu się może sam dokonać zmian, o których mowa w zdaniu poprzednim na stronach https://filcomp.pl w sekcji Twoje Konto.

Powierzone Sklepowi dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:


– Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
– Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
– rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

IX. Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a F.H ELMO  ul.Górnicza 3/10 62-650 Kłodawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Urząd Miejski w Kłodawie.

2. Udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką  paragonu.

3. Informacje zawarte na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do negocjacji.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego, a w przypadku, gdy Klient posiada status konsumenta w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego do zasad sprzedaży w Sklepie stosuje się postanowienia ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu Cywilnego.