Płatności

Płatności prosimy przelewać na konto firmowe :

Bank PKO BP numer konta :

43 1020 2762 0000 1402 0095 5740

F.H ELMO Emilia Fafuła  
ul. Górnicza 3/10
62-650 Kłodawa